A1 Journal article – refereed
Maahanmuuttajataustaiset lapset varhaiskasvatuksessa: Kasvattajien näkemykset lasten taidoista ja tuen tarpeesta
List of Authors: Outi Arvola, Jyrki Reunamo, Minna Kyttälä
Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.
Publication year: 2017
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Journal name in source: Kasvatus
Volume number: 48
Issue number: 3
Number of pages: 13
ISSN: 0022-927X


Last updated on 2019-20-07 at 06:24