E1 Popularised article, newspaper article
Arosuohaukan määrittäminen - suoraviivaista vai veteen piirretty viiva?
List of Authors: Huhtinen Hannu, Lindroos Rami, Räihä Ville
Place: Raisio
Publication year: 2014
Journal: Ukuli
Volume number: 45
Issue number: 2-3
Number of pages: 20

Abstract

Arosuohaukan määrittäminen on haasteellista kokeneellekin harrastajalle. Tilannetta vaikeuttavat suohaukkaristeymät, joita esiintyy yhä enenevässä määrin. Tuntomerkkien hyvä dokumentointi sekä valokuvat ovat ensiarvoisen tärkeitä suohaukkojen esiintymiskuvan muodostamisessa.Tämän jutun tarkoituksena ei ole toimia kattavana artikkelina hankalien suohaukkojen määrittämisestä. Sen sijaan olemme pyrkineet tuomaan esiin arosuohaukan esiintymisessä viime aikoina tapahtuneet muutokset sekä lähinnä kuvaesimerkein koettaneet havainnollistaa suohaukkojen määrittämiseen liittyviä haasteita.Last updated on 2019-21-08 at 23:05