B1 Journal article
Kasvatustieteen päivät 2016: Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu?
List of Authors: Nina Haltia, Arto Jauhiainen, Marja Peura
Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.
Publication year: 2017
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Journal name in source: Kasvatus
Volume number: 48
Issue number: 1
Number of pages: 3
ISSN: 0022-927X


Last updated on 2019-20-07 at 15:30