A2 Review article in a scientific journal
Äkillinen hengitystieongelma
List of Authors: Rekola J, Antila H, Irjala H, Pulkkinen J
Publication year: 2015
Journal: Lääkärilehti
Volume number: 70
Issue number: 9
Number of pages: 5

Abstract


Akuutti hengitystieongelma on perusterveydenhuollossa hoidettavilla potilailla harvinainen, mutta tilanteeseen on syytä varautua.Hengitystieongelmaisen potilaan hoidon ja seurannan tulee alusta lähtien olla erittäin aktiivista, sillä viivyttely voi pahentaa ongelmaa ja pahimmassa tapauksessa tehdä kiireellisestä tilanteesta hätätilanteen.Yksikössä tulee olla valmiina hengitystieongelman hoitovälineistö ja lääkkeet, ja henkilökunnalle tulee järjestää vuosittain harjoitus, jossa käydään läpi akuutin potilaan koko hoitopolku.Uhkaavissa tilanteissa kannattaa ensihoitoyksikkö kutsua etupainotteisesti paikalle. Huonokuntoinen potilas joudutaan kuitenkin joka tapauksessa siirtämään eteenpäin.
 Last updated on 2019-21-08 at 21:14