A1 Journal article – refereed
“Mentorina terveelliselle elämäntyylille” - Asiantuntijuuden rakentuminen suomalaisten naisten fitnessblogeissa
List of Authors: Turtiainen Riikka
Publication year: 2017
Journal: Liikunta ja tiede
Journal name in source: Liikunta ja tiede
Volume number: 54
Issue number: 1
Number of pages: 10
ISSN: 0358-7010

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelen kuutta, elokuussa 2015 tehdyn listauksen perusteella suosituinta suomalaista fitness- ja treeniblogia. Tutkin, miten niissä tuotetaan asiantuntijuutta. Tutkimusmenetelmäni perustuu verkkoaineiston laadulliseen sisällön erittelyyn, jonka perusteella hahmotan erilaisia asiantuntijuuden tuottamiskäytäntöjä.Olen kiinnostunut erilaisista artikulaatioista, joiden kautta tuotetaan blogeissa vallitsevaa fitnesstietousdiskurssia.

Esiin nostetut artikulaatiot kytkeytyvät päällimmäisenä terveyteen ja hyvinvointiin ja sitä kautta liikuntaan ja ravintoon. Vahvana toistuvat myös ulkonäköön ja ruumiillisuuteen nivoutuvat artikulaatiot erityisesti ihannepainoa ja urheiluvarusteita koskevan puheen ja representaatioiden kautta. Bloggaajat tuovat esiin omaa taustaansa liikunta-alan ammattilaisina ja itse terveelliset elämäntavat omaavina ja tavoitteellisesti treenaavina ihmisinä.

Tyypillisimmillään blogipäivitykset sisältävät treeni- ja ravitsemusvinkkejä, jotka perustuvat ensisijaisesti bloggaajien omiin kokemuksiin, mutta myös muualta hankittuun tietoon.


Last updated on 2019-21-08 at 23:25