B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Poimintoja suomalaisista lännenlauluista
Julkaisun tekijät: Markku Reunanen, Tero Heikkinen
Kustantaja: Filmiverkko ry
Julkaisuvuosi: 2015
Journal: WiderScreen
Julkaisunumero: 1–2
eISSN: 1795-6161

Tiivistelmä


Luomme tässä katsauksessa kokonaiskuvaa suomalaisesta Villin lännen musiikista 1920-luvulta näihin päiviin saakka. Vaikka lännenelokuvan, -kirjallisuuden ja -sarjakuvien suosio onkin vuosien saatossa vaihdellut, eivät kappaleet rajoitu mihinkään tiettyyn ajanjaksoon, vaan niitä on tehty jokseenkin tasaisesti jo lähes sadan vuoden ajan. Useat kymmenet taiteilijat ovat hyödyntäneet western-tematiikkaa eri tavoin oman aikansa asenteiden, muodin ja soveliaisuussääntöjen puitteissa. Nostamme videoiden kautta esiin tyypillisiä, mielenkiintoisia sekä kummallisiakin esimerkkejä siitä, millaisia kuvauksia ja tulkintoja Amerikan pioneeriajasta on täällä tehty. Katsaus on osa meneillään olevaa tutkimusta suomalaisesta lännenmusiikista.Last updated on 2019-29-01 at 14:42