D2 Article in a professional research book
Kuinka kielitaitoa arvioidaan
List of Authors: Pekka Lintunen, Outi Veivo
Publisher: Gaudeamus
Place: Helsinki
Publication year: 2014
Book title *: Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle
Number of pages: 20
ISBN: 978-952-495-331-3


Last updated on 2019-21-08 at 22:37