C1 Scientific book
Kouluverkko muuttuu, entä kouluverkkosuunnittelu?
List of Authors: Sami Tantarimäki, Anni Törhönen
Publication year: 2017
Title of series: Kunnallisalan Kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisut
Number in series: 105
ISBN: 978-952-7072-82-0
eISBN: 978-952-7072-83-7

Abstract

Hallintouudistus tietää kouluverkkosuunnittelulle etsikkoaikaa.
Nyt jos koskaan on sopiva hetki siivota pöytää vanhoista malleista, lähteä
luomaan tulevaisuuden sivistyskuntaa ja miettiä palvelukokonaisuutta laajasti.

Toistuvuus
samalla kaavalla samoine kysymyksineen ja kiistoineen jo itsessään peräänkuuluttaa
uudenlaista työskentelytapaa. Kouluverkkosuunnittelussa on myös vastattava erilaisiin eriarvoistumisen,
elinvoimaisuuden, kerrannaisvaikutusten ja valintojen haasteisiin, joita opetuksen,
aluekehittämisen
ja yhteisöllisyyden kokonaiskuvaan liittyy.

Tämä tutkimus kokoaa ja kartoittaa suomalaisen
kouluverkkosuunnittelun valtuustokaudella 2007–2017. Siinä arvioidaan kouluverkkosuunnittelussa
tapahtunutta muutosta, huomataan miksi muutosta yhä kaivataan ja tarkennetaan mihin
ensisijaisesti tulee keskittyä muutoksen aikaansaamiseksi. Jatkokeskusteluun
tarjotaan näkemys kouluverkkosuunnittelun toimintatavaksi.Last updated on 2019-21-08 at 21:46