A1 Journal article – refereed
Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa
List of Authors: Satu Laitinen, Aino Mattinen, Anu Kajamies, Marja Vauras, Janne Lepola
Publisher: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry
Publication year: 2013
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Number in series: 5
Volume number: 44
Issue number: 5
Number of pages: 12
ISSN: 0022-927X


Last updated on 2019-21-08 at 22:47