B2 Book chapter
Vaalikevään media-agenda
List of Authors: Railo Erkka, Välimäki Matti
Publication year: 2012
Book title *: Jytky - Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora
Number of pages: 35
ISBN: 978-951-29-5127-7

Abstract

Teos, jossa artikkeli on julkaistu:

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/84073/jytky_eduskuntavaalien_2011_mediajulkisuus.pdf?sequence=1


Last updated on 2019-21-08 at 22:26