A2 Review article in a scientific journal
ASLAK-kuntoutuksen vaikuttavuus - systemaattinen kirjallisuuskatsaus.
List of Authors: Saltychev Mikhail, Laimi Katri, Vahtera Jussi
Publication year: 2012
Journal: Lääkärilehti
Number in series: 45
Volume number: 67
Issue number: 45
ISSN: 0039-5560

Abstract
Ammatillisesti syvennettyä lääkinnällistä kuntoutusta eli ASLAK-varhaiskuntoutusta on käytetty 30 vuoden ajan. Sen tavoitteena on työkyvyn ylläpito ja parantaminen.
Tämä ensimmäinen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ASLAK-kuntoutuksesta perustuu 11 kontrolloituun ja 15 kontrolloimattomaan tutkimukseen. ASLAK-kuntoutuksen vaikuttavuutta ei
ole tutkittu satunnaistetuissa koeasetelmissa. Systemaattisessa katsauksessa ei saatu tukea oletukselle, että ASLAK-kuntoutuksella voidaan vaikuttaa työkyvyn säilymiseen tai paranemiseen.

Last updated on 2019-21-08 at 21:16