A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Foodscapeista gamescapeiksi: Välipalat pelaamiskäytännöissä
Julkaisun tekijät: Henna Syrjälä, Tapani N. Joelsson, Kaisa Könnölä, Harri T. Luomala Saara Lundén, Mari Sandell, Tuomas Mäkilä
Julkaisuvuosi: 2017
Journal: Pelitutkimuksen Vuosikirja
eISSN: 1798-355X

TiivistelmäTutkimuksessa
tarkastellaan pelaajien jokapäiväistä elämää etsimällä hetkiä, gamescapeja,
joissa pelaamisen käytännöt yhdistyvät välipalojen kulutuskäytäntöihin. Näin
pyritään vastaamaan näkemyksiin, joiden mukaan pelaamista tulisi tarkastella
kokonaisvaltaisesti osana erilaisten ihmisten arkea moninaisissa tilanteissa ja
ympäristöissä, osana kulttuurista kehystä. Työssä muodostetaan netnografisen
metodologian avulla, arjen käytäntöihin ja tilallisuuteen perustuva
gamescape-typologia: Tosissaan - Helposti
energiaa, Yhdessä hauskaa - Herkuttelua tai kieltäytymistä, Liikkeellä - Eväät
matkassa tai matkalta
sekä Arjen
välitilassa - Pelejä ja välipaloja.
Työ rakentaa monipuolista kuvaa
pelaajien arjesta ja siten rikkoo yksiulotteisia oletuksia pelaajien
ruokakulttuurista. Tutkimus myös luo jatkotutkimusehdotuksia kulttuurisen
pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun kentälle.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 19:57