A3 Book chapter
Keksintöjen kirjat - sivistyshistoriaa ja tekniikan voittokulkua
List of Authors: Outi Paloposki
Place: Helsinki
Publication year: 2013
Book title *: Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle
Title of series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
Number of pages: 3
ISBN: 978-952-222-216-9


Last updated on 2019-20-07 at 15:42