B1 Journal article
Arvostusta matkailualalle
List of Authors: Juulia Räikkönen
Publisher: Suomen matkailutukimuksen seura ry
Publication year: 2013
Journal: Matkailututkimus-Lehti
Volume number: 9
Issue number: 2


Last updated on 2019-29-01 at 16:21