B1 Journal article
Valkoisen naisidentiteetin kompleksisuus ja epävakaisuus
List of Authors: Lotta Kähkönen
Publisher: Suomen Naistutkimuksen Seura ry.
Publication year: 2012
Journal: Naistutkimus - kvinnoforskning/sukupuolentutkimus - genusforskning
Number in series: 4
Volume number: 25
Issue number: 4
ISSN: 0784-3844


Last updated on 2019-21-08 at 21:34