A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Suomalaisen peliteollisuuden valtavirtaa ja sivupolkuja
Julkaisun tekijät: Markku Reunanen, Mikko Heinonen, Manu Pärssinen
Paikka: Tampere
Julkaisuvuosi: 2013
Kirjan nimi *: Pelitutkimuksen vuosikirja 2013
Sivujen määrä: 16
ISBN: 978-951-44-9281-5

Tiivistelmä
Maailmanlaajuiseen menestykseen nousseet, miljoonia tuottaneet hittipelit ovat
nostaneet suomalaisen peliteollisuuden näkyviin valtamediassa. 2000-luvun
menestystarinoiden takana on kuitenkin lähes kolmekymmentä vuotta koti-
maisten kaupallisten pelien historiaa, jota tunnetaan huomattavasti heikommin.
Tämän tutkimuksen lähtökohta on Videogames. -sivustolle kerätty materiaali,
jota tarkastelemme sekä laadullisesta että määrällisestä näkökulmasta. Lähes-
tymme teemoja esimerkkien ja tunnuslukujen kautta, jotta lukijalle hahmottuvat
sekä suomalaisen peliteollisuuden monimuotoisuus että alan merkittävimmät
historialliset muutokset vuosina 1984–2012. Käsiteltävistä tunnusluvuista kes-
keisimmät ovat vuosittaisten pelijulkaisujen määrä sekä pelien jakautuminen eri
laitealustoille ja lajityyppeihin. Ohessa teemme havaintoja pelien arkistoinnin
haasteista sekä peliluettelojen hyödyntämisestä tutkimuksessa.

Last updated on 2019-29-01 at 13:12