A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Neljän kilotavun taide
Julkaisun tekijät: Markku Reunanen
Kustantaja: Filmiverkko ry
Julkaisuvuosi: 2013
Journal: Wider Screen
Numero sarjassa: 2–3
Julkaisunumero: 2–3
ISSN: 1795-6161

Tiivistelmä
4k-introt ovat neljän kilotavun tiedostotilaan ahdettuja reaaliaikaisia audiovisuaalisia esityksiä, joita on tehty etenkin 1980-luvun puolivälissä syntyneen demokulttuurin eli demoskenen piirissä. Artikkelissa tarkastellaan 4k-introjen historiaa ja kulttuurista merkittävyyttä marginaalisena tietokonetaiteen muotona.

Last updated on 2019-20-07 at 17:40

Share link