A3 Book chapter
Nostalgian ja utopian risteyksessä – Keskusteluja modernin kaipuun merkityksistä ja aikaulottuvuuksista
Subtitle: Keskusteluja modernin kaipuun merkityksistä ja aikaulottuvuuksista
List of Authors: Pertti Grönholm, Heli Paalumäki
Place: Turku
Publication year: 2015
Book title *: Kaipaava moderni. Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle
Title of series: Historia mirabilis
Number in series: 11
Number of pages: 30
ISBN: 978-952-7045-02-2
ISSN: 1795-0759

Abstract


Teoksemme käsittelee länsimaista kaipuuta toiseen aikaan. Kaipuun ytimessä ovat tyytymättömyys ja toivo, jotka molemmat voivat ilmetä kaihona niin menneeseen kuin tulevaankin. Yksi johtoajatuksistamme on, että sekä nostalginen kaipuu että utooppinen unelmointi ovat molemmat leimallisesti moderneja ilmiöitä ja keskeisiä muun muassa yrittäessämme ymmärtää modernisaatiota ja edistystä sekä niiden kirvoittamia vastareaktioita ja kritiikkiä. Tässä teoksen johdantoartikkelissa arvioimme niitä käsitteitä ja tutkimuksellisia näkökulmia, jotka ovat inspiroineet artikkeleiden kirjoittajia hyödyntämään nostalgian ja utopian käsitteitä heidän omissa tutkimusaiheissaan.
Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:19