B1 Journal article
Järkensä menettäneet – henkensä hukanneet. Mielenhäiriöt naisten itsemurhien selittäjänä 1800-luvun lopun Suomessa
List of Authors: Anu Salmela
Publication year: 2011
Journal: HYBRIS
Number in series: 3
Issue number: 3
ISSN: 0718-8382


Last updated on 2019-21-08 at 23:27

Share link