D2 Article in a professional research book
Työyhteisön keinot pitää nuoret sairaanhoitajat työpaikassa ja ammatissa
List of Authors: Flinkman M, Leino-Kilpi H, Salanterä S
Publisher: Fioca
Publication year: 2014
Book title *: Työhyvinvoinnin keinot - Hoitotyön vuosikirja 2014
Title of series: Hoitotyön vuosikirja
Number of pages: 16
ISBN: 978-951-8944-57-0
ISSN: 0786-1265


Last updated on 2019-20-07 at 14:10