D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Matemaattinen maailma ja ajattelu
Julkaisun tekijät: Aino Mattinen
Kustantaja: PS-kustannus
Paikka: Jyväskylä
Julkaisuvuosi: 2014
Kirjan nimi *: Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja
ISBN: 978-952-451-620-4

Tiivistelmä


Työkirjan tarkoitus on konkretisoida Varhaiskasvatuksen käsikirjan artikkeleita. Uusimpaan tietoon ja tutkimukseen perustuva käsikirja antaa lukijalleen vankan tietopohjan, jota työkirja syventää yhdistämällä käsikirjan tietoa varhaiskasvatuksen arkeen ja käytäntöihin. Työkirja

auttaa varhaiskasvattajia ratkaisemaan työssä kohtaamiaan ongelmia ja pyrkii selkiyttämään

sekä yhtenäistämään työyhteisön kasvatuskulttuuria.Last updated on 2019-21-08 at 23:32