G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Zu französischen Entlehnungen als Bestandteile deutscher Phraseologismen.
Julkaisun tekijät: Anne Majapuro
Kustantaja: Oulun yliopisto
Paikka: Oulu
Julkaisuvuosi: 1990Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-21-08 at 22:50