A4 Article in conference proceedings
Zum Frauenbild in deutschen und finnischen Sprichwörtern. (Darstellung eines Forschungsvorhabens.)
List of Authors: Anne Majapuro
Place: Vaasa
Publication year: 1996
Book title *: Erikoiskielet ja käännösteoria: VAKKI-symposiumi XVI. Fackspråk och översättningsteori: VAKKI-symposium XVI. LSP and theory of translation: 16th VAKKI Symposium.
Title of series: Vaasan yliopisto, humanistinen tiedekunta, käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmä
ISBN: 951-683-649-6
ISSN: ISSN 1235-5992; 1235-59


Last updated on 2019-20-07 at 15:12