C2 Edited book
Kaipaava moderni – Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle
Subtitle: Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle
List of Authors: Pertti Grönholm, Heli Paalumäki
Place: Turku
Publication year: 2015
Title of series: Historia mirabilis
Number in series: 11
ISBN: 978-952-7045-02-2
ISSN: 1795-0759

Abstract


Kaipaus toiseen, nykyhetkeä parempaan aikaan ja paikkaan on moderniin maailmaan ja erityisesti euroopalaiseen kulttuuriin olennaisesti liittyvä ilmiö. Sekä menneisyyteen että tulevaan suuntautuva unelmointi, kuvittelu ja visiointi ovat antaneet paitsi toivoa, myös mahdollisuuden rakentaa identiteettiä sekä luoda suuria kertomuksia. Toivon ja eheyden etsiminen toisesta ajasta tuntuu sitä houkuttelevammalta, mitä kaoottisempana oman aikamme koemme.Kaipaava moderni - Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle on historian- ja taiteentutkijoiden kirjoittama artikkelikokoelma. Kirjoittajat kysyvät, mikä yhdistää kadotettua paratiisia kaihoavaa nostalgikkoa ja ihanneyhteiskuntaa tavoittelevaa utopistia. Nostalgian ja utopian kohtaamiset liittyvät usein kaipuuseen, joka on tulevaisuuden sijasta kohdistunut menneisyydessä kuviteluihin tulevaisuuksiin sekä menneisyyteen projisoituihin mutta toteutuviksi odotettuihin unelmiin. Teoksen kahdeksan esimerkkitapausta luotaavat modernin eurooppalaisen ajattelun ja kulttuurin kehitystä uuden ajan alusta myöhäismoderniin aikakauteen saakka.
Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 20:47