B1 Journal article
Yhteenveto politiikan julkisuuden muutoksesta.
List of Authors: Railo Erkka
Publisher: Tiedotusopillinen yhdistys
Publication year: 2012
Journal: Media ja Viestintä
Number in series: 2
Volume number: 35
Issue number: 2
ISSN: 1798-3827


Last updated on 2019-21-08 at 22:38