E1 Popularised article, newspaper article
Keskustelu käännettävä lyhyistä sairauspoissaoloista pitkiin
List of Authors: Järvi Laura, Mäkinen Lauri
Publisher: TS-yhtymä
Publication year: 2012
Journal: Turun Sanomat
ISSN: 0356-133X


Last updated on 2019-21-08 at 22:19