B2 Book chapter
Nuorten aikuisten huono-osaisuus ja sen periytyminen Porissa
List of Authors: Kuokkanen Taina
Publisher: Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, sosiologia
Publication year: 2011
Journal: Sosiologian Tutkimuksia
Book title *: Elämän suuntaviivat vähän hukassa' - Tutkimus nuorten huono-osaisuudesta
ISBN: 978-951-29-4627-3
ISSN: 1455-934XInternal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:22