E1 Popularised article, newspaper article
Äänestysiän laskemisella hoidetaan seurausta - ei syytä
List of Authors: Elo K, Koskimaa V
Publication year: 2010
Journal: Turun Sanomat
ISSN: 0356-133X


Last updated on 2019-20-07 at 13:12