A3 Book chapter
Yhteiskuntaluokat ja hyvinvointivaltio
List of Authors: Ervasti H
Publisher: Gaudeamus
Publication year: 2010
Book title *: Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa
ISBN: 978-952-495-133-3Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-20-07 at 00:26