D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Vuorovaikutus, varhainen kiintymyssuhde ja psyykkinen hyvinvointi
List of Authors: Silvén M, Kouvo A
Publisher: Minerva
Publication year: 2010
Book title *: Varhaiset ihmissuhteet - polku lapsen suotuisaan kehitykseen
ISBN: 978-952-492-369-9


Last updated on 2019-21-08 at 23:31