B2 Book chapter
“Spatial divisions of labour” revisited
List of Authors: Oinas Päivi
Publication year: 2013
Book title *: OPPIVA ALUE, MENESTYVÄ ALUE. Juhlakirja professori Sija Virkkalan 60-vuotispäiväksi (Festschrift for Seija Virkkala)
Title of series: Acta Wasaensia - Aluetiede
Number in series: 275 / 12
ISBN: 978-952-476-435-3
eISBN: 978-952-476-436-0
ISSN: 0355-2667Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 21:03

Share link