A2 Review article in a scientific journal
Uusi ruokavalion laadun mittari ravitsemusohjauksen tueksi
List of Authors: Johanna Mäkelä, Hanna Lagström, Kirsi Laitinen
Publication year: 2012
Journal: Lääkärilehti
Number in series: 3
Volume number: 67
Issue number: 3
ISSN: 0039-5560


Last updated on 2019-21-08 at 22:51