D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Õpetavad lood
List of Authors: Nurmela Satu
Publisher: Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea / Lemon-hanke
Publication year: 2011
Book title *: Koolituskeskuste tulevikuvisioonid - Some on kohal
Number of pages: 8
ISBN: 978-951-29-4666-2
ISSN: 1798-8195


Last updated on 2019-21-08 at 21:45