C1 Scientific book
Finnish critical industries, maritime transport vulnerabilities and societal implications
List of Authors: Yliskylä-Peuralahti J, Spies M, Kämärä A, Tapaninen U
Publisher: Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Publication year: 2011
Journal: Turun Yliopiston Merenkulkualan Koulutus- Ja Tutkimuskeskuksen Julkaisuja
ISBN: 978-951-29-4582-5
ISSN: 1456-1816


Last updated on 2019-21-08 at 22:13