D4 Published development or research report or study
Eurajoen maisema-ja maankäyttöhistoria 1840-2007: paikkatietoaineistojen käsittely ja muutosten kartoitus
List of Authors: Koistinen Titta, Käyhkö Niina
Publication year: 2011
Number in series: 82
Issue number: 82
ISSN: 1239-3096


Last updated on 2019-21-08 at 23:28