D4 Published development or research report or study
Örön satama-alueen ruoppauksen ympäristöselvitys
List of Authors: Hänninen J, Jokinen S, Manninen I, Mäkinen K
Publisher: Turun yliopisto / Saaristomeren tutkimuslaitos
Place: Seili
Publication year: 2013
Number of pages: 7


Last updated on 2019-30-01 at 00:58