E2 Popularised monograph
Uudet vähemmistöryhmät - moninaisen yhteiskunnan uudet voimavarat
List of Authors: Pentikäinen Merja
Publisher: Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto
Publication year: 2012
Book title *: Suomen kansalliset vähemmistöt - kulttuurien ja kielen rikkautta.
ISBN: 978-951-807-104-7Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:44