D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Esineoikeus
List of Authors: Kartio Leena, Tammi-Salminen Eva
Publisher: WSOYpro
Publication year: 2011
Book title *: Varallisuusoikeus, Juridiikkaonlinen verkkoversion päivitys


Last updated on 2019-21-08 at 21:36