B3 Article in conference proceedings
Yhteistyö hoitotyön opettajan ja terveydenhuollon palveluorganisaation välillä
List of Authors: Salminen Leena, Koskinen Sanna, Stolt Minna, Leino-Kilpi Helena
Publisher: Terveystieteiden laitos, Oulun yliopisto
Publication year: 2012
Number of pages: -76
ISBN: 978-951-42-9928-5


Last updated on 2019-20-07 at 09:43