A3 Book chapter
Euroopan ideologiset rintamalinjat suomalaisin silmin
List of Authors: Laamanen V
Publication year: 2010
Book title *: Suomi muuttuvassa maailmassa. Ulkosuhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historiaa
Number of pages: 24
ISBN: 978-951-37-5682-6


Last updated on 2019-20-07 at 00:09