D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Äldre idag: Vardagserfarenheter, brister, rekommendationer inom vård och service.
List of Authors: Kivelä S-L, Vaapio S
Publisher: Finlands Seniorrörelse rf.
Publication year: 2011
ISBN: 978-952-92-9030-7


Last updated on 2019-21-08 at 21:01