A4 Article in conference proceedings
Saduttaminen sairaalassa leikki-ikäisten lasten kokemusten selvittämiseksi
List of Authors: Viikeri E, Salanterä S, Axelin A
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Publication year: 2011
Book title *: Lapsuudentutkimuksen päivien Suojeltu lapsuus? -konferenssiraportti
ISBN: 978-952-245-579-6
ISSN: 1798-0070


Last updated on 2019-29-01 at 19:06