B1 Journal article
Zirkonia-keraamilla hyviä omonaisuuksia hammassiltamateriaalina
List of Authors: Hjerppe J
Publication year: 2010
Journal: Suomen Hammaslääkärilehti
Number in series: 14
Issue number: 14
ISSN: 0355-4090


Last updated on 2019-29-01 at 18:59