A2 Review article in a scientific journal
Uuden työntekijän mentorointi: Katsaus empiiriseen tutkimukseen
List of Authors: Nikki L Koivunen M, Suominen T
Publication year: 2010
Journal: Tutkiva Hoitotyö
Number in series: 3
Volume number: 8
Issue number: 3
ISSN: 1459-4846


Last updated on 2019-21-08 at 23:05