A1 Journal article – refereed
Opettajaopiskelijoiden reflektioita opetusharjoittelusta - haasteena opetustyön yhteiskunnalliset reunaehdot
List of Authors: Laiho Anne, Nieminen Marjo, Tuijula Tiina
Publisher: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ja Kansanvalistusseura
Publication year: 2014
Journal: Aikuiskasvatus
Volume number: 34
Issue number: 1
Number of pages: 14


Last updated on 2019-29-01 at 19:48