D1 Article in a trade journal
Elämänrytmin ympyrä ja voimavaratankki neuvolan terveydenhoitajan puheeksiottamisen apuvälineinä
List of Authors: Asell M, Aromaa M, Hakulinen-Viitanen T, Laaksonen C, Salanterä S
Publication year: 2010
Journal: Terveydenhoitaja
Number in series: 8
Volume number: 43
Issue number: 8
Number of pages: 2
ISSN: 0355-7480


Last updated on 2019-21-08 at 22:54