E2 Popularised monograph
Tulkaa minun tyköni : Jaalan seurakunta 1873-2012
List of Authors: Seija A Niemi
Publisher: Jaalan kappeliseurakunta
Publication year: 2012
ISBN: 978-952-93-1302-0


Last updated on 2019-21-08 at 22:20