A3 Book chapter
…mitä kätten kautta kulkeutuu' : kättelyn kulttuurihistoria ja käsihygienian tehostaminen
List of Authors: Annakaisa Suominen, Pentti Huovinen
Publisher: k&h-kustannus
Publication year: 2012
Book title *: Terveyttä kulttuurin ehdoilla : Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen
Number of pages: -70
ISBN: 978-951-29-5265-6Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-20-07 at 06:07