B2 Book chapter
Pelon kulttuuriperintö: kollektiivisen pelon representaatioista Altes Landin myrskytulva-alueella
List of Authors: Outi Tuomi-Nikula
Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Publication year: 2011
Journal: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Tiede
Book title *: Aineen takaa: Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä
Volume number: 1336
Number of pages: 22
ISBN: 978-952-222-281-7
ISSN: 0355-1768


Last updated on 2019-21-08 at 22:30