D2 Article in a professional research book
AHOT ja Bolognan prosessi
List of Authors: Riitta Pyykkö
Publisher: Brahea, Turun yliopisto
Publication year: 2011
Book title *: Näkökulmia aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen


Last updated on 2019-21-08 at 21:24